ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τηλεφωνικές παραγγελίες
στο 210 6090087Ωράριο τηλεφωνικών παραγγελιών
Δευτέρα έως Παρασκευή (09.00πμ - 16.00μμ)

B2B - Χονδρική
Επιστροφές προϊόντων
Επιστροφή προϊόντων με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής της DAISAT ELECTRONICS
 
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση στην DAISAT ELECTRONICS μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα (λάθος παράδοση ή λάθος προϊόν) ή το είδος έχει κατά την παράδοση υποστεί ζημία ή κατεστραμμένη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Ο πελάτης οφείλει, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου στο 2106090087 να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να ζητήσει την επιστροφή.Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται από τον πελάτη στην κατάσταση που παρελήφθησαν και στο χρόνο που συμφωνήθηκε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, την πλήρη εμπορική συσκευασία του και όλα τα παρελκόμενα αυτής με την εταιρεία μεταφορών που εστάλη το προϊόν.
 
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την DAISAT ELECTRONICS, τα προϊόντα θα αντικαθίστανται με νέα εφόσον είναι διαθέσιμα ή άλλα ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη (εντός 1-5 εργάσιμες). Διαφορετικά η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (εντός 1-5 εργάσιμες). Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η DAISAT ELECTRONICS έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή προϊόντων με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του πελάτη

a. [DOA - 7 ημερολογιακές ημέρες]

Η DAISAT ELECTRONICS παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα της. Καλύπτει πλήρως τα ελλατωματικά προϊόντα με αντικατάσταση νέου προϊόντος ή επισκευή.

Τα προϊόντα που παραδίδονται σε άρτια συσκευασία από την εταιρεία DAISAT ELECTRONICS αλλά θεωρούνται ελλατωματικά κατά την παράδοση (DOA), η επιστροφή θα γίνεται αποδεκτή εντός (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση με επιβάρυνση εξόδων αποστολής του πελάτη. Εναλλακτικά, προς αποφυγή επιβάρυνσης του κόστους των μεταφορικών ο πελάτης έχει δικαίωμα να παραδώσει το ελλατωματικό προϊόν στην έδρα της εταιρείας DAISAT ELECTRONICS (Λ.Μεσογείων 444, Αγία Παρασκευή). Το ελάττωμα του προϊόντος δεν θα πρέπει να οφείλεται σε κακή χρήση του πελάτη και το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πώλησης (π.χ. ΔΑΠ, ΑΠΛ κλπ) και την εμπορική - πλήρη συσκευασία του σε άρτια κατάσταση.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος (DOA) και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί μετά από τον τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, η επιστροφή των χρημάτων (αξία του προϊόντος) θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

b. [Επιστροφή προϊόντων - εντός εγγύησης]

Τα προϊόντα που είναι εντός εγγύησης και έχουν παρουσίασει κάποιο τεχνικό ελλάτωμα, μπορούν να αποσταλλούν με χρεώση του πελάτη στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας DAISAT ELECTRONICS (Λ.Μεσογείων 444, Αγία Παρασκευή). Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει στο τεχνικό μας τμήμα προϊόν που έχει αγοράσει από την DAISAT ELECTRONICS και παρουσιάζει κάποια τεχνική δυσλειτουργία. Σε αυτή τη περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την DAISAT ELECTRONICS στο 2106090087 και να ζητήσει την επιστροφή του προϊόντος για Service. Το προϊόν προτιμάται να επιστρέφεται από τον πελάτη στην αρχική του εμπορική συσκευασία και στο χρόνο που θα συμφωνείται με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση απουσίας της εμπορικής συσκευασίας ο πελάτης οφείλει να εξασφαλίζει ασφαλή συσκευασία για το προϊόν ώστε η μεταφορά του προς την DAISAT ELECTRONICS να γίνεται χωρίς να προκληθεί σε αυτό κάποια ζημιά. Συγκεκριμένα ο πελάτης οφείλει να μεριμνήσει ώστε το μέγεθος της συσκευασίας να είναι ανάλογο με το περιεχόμενο της ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές. Να χρησιμοποιήσει υλικά (χαρτί, φυσαλιδωτό κλπ.) για την αποφυγή κραδασμών – δεν πρέπει να κινείται το περιεχόμενο της αποστολής. Να χρησιμοποιήσει ταινία συσκευασίας για να κλείσει τη συσκευασία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η ευθύνη μεταφοράς του προϊόντος είναι αποκλειστικά του πελάτη.
 
Προϋποθέσεις και Χρεώσεις Τεχνικού Τμήματος:
Για προϊόν εντός εγγύησης που θα επιβεβαιώνεται η αναφερόμενη βλάβη και από το τεχνικό μας τμήμα, θα επισκευάζεται χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη. Ο πελάτης οφειλεί να πλήρώσει το κόστος εξόδων αποστολής προς το χώρο του ή να παραλάβει το προϊόν από την έδρα της εταιρείας DAISAT ELECTRONICS άνευ κόστους αποστολής. Η εταιρεία DAISAT ELECTRONICS υποχρεούται να αποστείλει στον πελάτη το επισκευασμένο προϊόν εντός 5-20 εργάσιμων ημερών για προϊόντα που επισκευάζονται από τον τενχικό της ή από ελληνική αντιπροσωπία. Για τα προϊόντα που θα επισκευαστούν στο εξωτερικό ο χρόνος ποικίλει αναλόγως με τη χώρα προορισμού. Ο πελάτης οφείλει να ενημερωθεί για την αναμενόμενη επισκευή του προϊόντος στο τηλέφωνο 2106090087.
 
Υπάρχει όμως περίπτωση για προϊόν εντός εγγύησης να υπάρχει χρέωση για τον πελάτη.
Συγκεκριμένα:
(α) Αν δεν διαπιστωθεί η αναφερόμενη βλάβη (No Fault Found) από τεχνικό μας, θα υπάρχει χρέωση 7,00€. Αν κατά απαίτηση του πελάτη το προϊόν σταλθεί και στην Εξουσιοδοτημένη Αντιπροσωπεία για περαιτέρω έλεγχο και δεν διαπιστωθεί για δεύτερη φορά η αναφερόμενη βλάβη, τότε ο πελάτης θα επιβαρύνεται με το κόστος των 17,00€ (περιλαμβάνει κόστος τεχνικού ελέγχου, μεταφορικών, διαχείρισης, κλπ) συν το αντίστοιχο κόστος ελέγχου της εκάστοτε Αντιπροσωπείας. Ο πελάτης θα πληρώνει με Αντικαταβολή κατά την επιστροφή του προϊόντος στον χώρο του.
 
(β) Για προϊόν εντός εγγύησης που θα διαπιστώνεται ότι η βλάβη προήλθε από υπαιτιότητα του πελάτη (πχ. σπασμένο, βρεγμένο, βραχυκύκλωμα λόγω υπέρτασης ΔΕΗ, κλπ.), θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση 7,00 € ή 17,00€ αν αποσταλεί σε Εξουσιοδοτημένη Αντιπροσωπεία (περιλαμβάνει κόστος τεχνικού ελέγχου, μεταφορικών, διαχείρισης, κλπ) συν το κόστος επισκευής ή έλεγχου της εκάστοτε Αντιπροσωπείας.

Σχετικά με το κόστος επισκευής ή έλεγχου της εκάστοτε Αντιπροσωπείας, ο πελάτης:
Θα ενημερώνεται για το προτεινόμενο κόστος επισκευής και σε περίπτωση που το αποδεχτεί θα προχωράει η επισκευή του προϊόντος. Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους από τον πελάτη, το προϊόν του θα επιστρέφεται ανεπισκεύαστο, με χρέωση του ελέγχου της εκάστοτε αντιπροσωπείας, όπου θα πληρώνει με αντικαταβολή τα έξοδα ελέγχου συν τα έξοδα μεταφοράς κατά την επιστροφή του προϊόντος στον χώρο του.

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της
Οι φωτογραφίες και τα videos των προϊόντων είναι ενδεικτικά

Developed by: Hyper Center
Design: G.K.
(c) 2016 Daisat Electronics S.A.